toy - Geeki Tikis Baby Yoda Mug

PRICE: $19.99

Tiki Style Baby Yoda Mug, 16 ounces

Geeki Tikis Star Wars: The Mandalorian Baby Yoda Mug

Geeki Tikis Star Wars: The Mandalorian The Child “Baby Yoda” ceramic mug. Holds 16 Ounces, 10” x 6” x 6”